15 d’octubre 20207


  Núria Carreras Marceló 1r batx B6

                              Marina Brucet Casabella   1r batx B
 

                                                                           5


                                              Maria Berenguer Pin 1r batx.A